• KIRKENES (på helsestasjonen)
 • onsdag 3. november: kl 9-11.30
 • fredag 5. november: kl 9-11.30
 • onsdag 17.november: kl 9-11.30
 • fredag 26.november: kl 9-11.30

 

 • BUGØYNES: (i gymsalen på skolen)
 • onsdag 3. november: kl.10.00-14.00

 

Risikogrupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

Vaksinen er gratis for de i risikogrupper/andre målgrupper i år.

Trenger ikke timebestilling, bare møt opp.

De som ikke er i risikogruppe/målgruppe må selv betale for vaksinering på apotek.