SVK har foreløpig ikke fått på plass løsning for hvem/hvor man skal henvende seg med dette i kommunen. Muligheten ble åpnet i dag 16/6 kl 10 og vi vil trenge noen dager, for å få et godt system, som sikrer at vaksiner registres korrekt.
Det vil komme informasjon på kommunens hjemmeside når løsningen er på plass. Det forventes å være klart fra neste uke. Publikum bes om å vente med henvendelser angående registrering av vaksiner til etter 21/6.