Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

KNES fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

KNES 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Priser


Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.

Egenandelstaket for 2023 er kr 3040,-
En gjør oppmerksom på at egenandelsfritaket KUN gjelder for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept/- sykemeldinger og rekvisisjoner.

Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: henvisninger, materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal o.l.OBS: Timer som ikke blir avbestilt senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes, blir belastet pasienten. Denne egenandelen inngår ikke i frikortavtalen.

TAKSTER

Takst nr.

PRISER 1.7.2023-30.6.2024

 

Laboratorieundersøkelse, urinprøve

1ad+701a(61.-/59.-)

Kr. 120,-

LeBlodprøve bestilt av lege ved Kirkenes legesenter

701a  Kr.   61,-
     
     
     
Blodprøve bestilt av lege annet sted; f.eks. sykehus 1ad2 + 701a   Kr. 120,-
Legekonsultasjon allmenlege/spesialist 2ad/+2dd (kr. 170,- + kr. 54,-)      Kr. 170,-/Kr. 288,-
NB. Eventuelle laboratorieundersøkelser kommer i tillegg til konsultasjonstakst    

Ekspedisjonsgebyr/

fakturagebyr

 

kr.  71,-

 Sykebesøk allmenlege/spesialist

 11ad/11dd

 Kr. 223,-/kr. 357,-

 

 

 

 Legetime + blodprøve

 2ad + 701a

 Kr. 229,00

Legetime spesialist + blodprøve

2ad + 2dd + 701a

 Kr. 283,00

 Utskrift av journal

 5

 Kr. 0,-

Forbruksmateriell
/Materiell

Gruppe 1 til gruppe 4 + eventuelle spesialbandasjer til selvkost

fra kr. 62.-/177.-

 

Dersom pasienten ikke betaler for seg etter konsultasjonen, vil fordringen vil bli videresendt til CONVENE / CONVENE PAY som foretar den videre innkrevingen. Fakturaen vil da bli belastet med kr. 71.- i gebyr. Deretter øker salærene.


Annet:
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer omfattes ikke av frikortordningen.

 


EGNE PRISER FOR  ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER
Ta kontakt, eller slå opp i Normaltariffen.