Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.

Egenandelstaket for 2022 er kr 2,921,-
En gjør oppmerksom på at egenandelsfritaket KUN gjelder for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept/- sykemeldinger og rekvisisjoner.

Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: henvisninger, materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal o.l.OBS: Timer som ikke blir avbestilt senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes, blir belastet pasienten. Denne egenandelen inngår ikke i frikortavtalen.

TAKSTER

Takst nr.

PRISER 6.7.2021

 

Laboratorieundersøkelse, urinprøve

1ad+701a(58.-/59.-)

Kr. 117,-

LeBlodprøve bestilt av lege ved Kirkenes legesenter

701a  Kr.   59,-
     
     
     
Blodprøve bestilt av lege annet sted; f.eks. sykehus 1ad2 + 701a   Kr. 117,-
Legekonsultasjon allmenlege/spesialist 2ad/+2dd (kr. 160,- + kr. 52,-)      Kr. 160,-/Kr. 212,-
NB. Eventuelle laboratorieundersøkelser kommer i tillegg til konsultasjonstakst    

Ekspedisjonsgebyr/

fakturagebyr

 

kr.  71,-

 Sykebesøk allmenlege/spesialist

 11ad/11dd

 Kr. 223,-/kr. 261,-

Utskrift av sykemelding

1h

 Kr. 69,-

 Legetime + blodprøve

 2ad + 701a

 Kr. 219,-

Legetime spesialist + blodprøve

2ad + 2dd + 701a

 Kr. 271,-

 Utskrift av journal

 5

 Kr. 0,-

Forbruksmateriell
/Materiell

Gruppe 1 til gruppe 4 + eventuelle spesialbandasjer til selvkost

fra kr. 62.-/177.-

 

 

 

 

 

 

 

Dersom pasienten ikke betaler for seg etter konsultasjonen, vil fordringen vil bli videresendt til CONVENE / CONVENE PAY som foretar den videre innkrevingen. Fakturaen vil da bli belastet med kr. 71.- i gebyr. Deretter øker salærene.

Annet:
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer omfattes ikke av frikortordningen.

 


EGNE PRISER FOR  ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER
Ta kontakt, eller slå opp i Normaltariffen.