Fra høsten 2017 vil det skje en del ombygging/utvidelse av lokalitetene ved Kirkenes legesenter.

I en periode kan pasientene kun benytte seg av den "høyre" fløyen (laboratoriesiden)  for å komme inn til fastlegekontorene.  

Laboratoriet vil etter hvert flytte til den venstre fløya, der telefonekspedisjonen er i dag.

Legesenteret beklager dette, men i løpet av året vil tilgjengeligheten igjen være som før.