KIRKENES LEGESENTER

 

Søker etter:

 

 

MEDARBEIDER –  100% - VIKARIAT

Kirkenes legesenter søker etter en medarbeider  som kan jobbe i et vikariat i 100% stilling fra snarest til 16.8.2018.

 

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker personell som er stabil, positiv  og utadvendt og som er egnet og motivert til å jobbe i et til tider svært hektisk miljø.

 

En person med helsefaglig bakgrunn vil bli foretrukket.  Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å betjene pasienthenvendelser pr. telefon og  ekspedisjon.   I tillegg  må det utføres kontorarbeide som post/arkiv- og skrivearbeid.

 

Laboratorie- og skiftestuearbeid  må påregnes for personer med helsefaglig bakgrunn.


Generelle datakunnskaper er nødvendig.  Personlig egnethet for stillingen er viktig.

 

Opplæring vil bli gitt.  Referanse bes oppgitt.


Lønn avhengig av kvalifikasjoner.  Dagtid – 37,5 timers uke. 


Spørsmål angående stillingen fåes ved henvendelse til avdelingsleder Stine I. Sandø,

tlf. 789 77635.


Krav om politiattest ved tiltredelse – ikke eldre enn 3 måneder!

 

Søknad vedlagt godkjente attester og vitnemål sendes til: 

Kirkenes legesenter
Daglig leder
Postboks 401

9915 Kirkenes