NB!  BETALING ETTER KONSULTASJON!

Vi anmoder alle pasienter å gjøre opp for sine legekonsultasjoner/eventuelle andre tjenester samme dag for å unngå gebyrer!

NB!  GIROGEBYR/PURREGEBYR : ODIN Kapital

Kirkenes legesenter benytter idag  Odin Kapital for produksjon og utsendelse av fakturaer. Første henvendelse skjer som sms.  Fakturagebyr kr. 64.-

Dersom denne ikke blir betalt innen frist; blir det sendt purring på  papirfaktura med purregebyr!

Varsel om inkasso (Purring)

Odin Kapital AS sender varsel om inkasso med 14 dagers betalingsfrist iht inkassoloven § 9.
Varselet belastes med purregebyr mot oppdragsgivers debitor. Purregebyret er lik 1/10 av gjeldende inkassosalær . Ved forsinket betaling vil Odin Kapital AS kreve forsinkelsesrente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. Hovedstol og renter utbetales i sin helhet til oppdragsgiver. Gebyrer tilfaller Odin Kapital AS. Uløste saker oversendes til inkasso hos Odin Kapital AS.

Inkasso

Odin Kapital AS iverksetter de utenrettslige skritt som er nødvendig for å oppnå løsning. Følgende saksbehandlingsrutine benyttes:

1. Odin Kapital AS sender ut inkassovarsel med 14 dager betalingsfrist i hht Inkassolovens § 9.

2. Odin Kapital AS sender betalingsoppfordring i hht inkassolovens § 10

3. Basert på vurdering iverksetter Odin Kapital AS relevante tiltak for å fremme betaling.

4. Ved delbetaling og avdragsordninger skal utlegg, salær og omkostninger påført saken dekkes først.