Det vil være stengt LAB på onsdag 9/6, grunnet lav bemanning.

Kølappsystemet vil ikke bli satt på denne dagen.