Åpningstider laboratoriet
 
29 - 30.03 Vanlige åpningstider på LAB. Sendeprøver kun til UNN og KISY.
31.03 LAB åpen til kl 1100. Prøver til KISY må tas før kl 1000.
 
Sendeprøver sørover tas ikke denne uken da vi ikke kan garantere at disse kommer frem tidsnok. Sendeprøver sørover må tas før