Torsdag 30.04.2020

Prøver som skal sendes til UNN må tas før kl 11:30.

Prøver som skal til Kirkens sykehus kan tas frem til kl 13:15