Fra 25.03.2020 har vi tilnærmet normal drift . Vi ber om at pasienter som har nedsatt immunforsvar og/eller har luftveissymptomer ikke møter uten avtale. Kontakt legesenteret på telefon/sms så får du tidspunkt og instruks for oppmøte.