I en situasjon med en forventet virusepidemi som vil kreve stor innsats fra Kirkenes Legesenter har ser vi oss nødt til å gjøre endringer som påvirker kapasiteten for vår tjeneste. Vi ber om forståelse for at dette er nødvendig, og vil samtidig takke for at alle bidrar i denne solidariske dugnaden for å beskytte våre gamle og kronisk syke.

Vi ønsker at du forholder deg til følgende:

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler seg syk som ved en vanlig forkjølelse bør du holde deg hjemme til du har vært frisk i 1 dag Har du alvorlige luftveissymptomer som krever legehjelp, skal du kontakte legesenteret eller legevakten.

Omfattes du av en av karantenebestemmelsene og blir syk i karantenetiden, går du over fra å være i karantene til å være isolert, da skal du være hjemme til du har vært frisk i 7 dager. Du bør kontakte legesenteret for informasjon om isolering.

Vennligst ikke møt opp på legevakten, eller legekontor uten at dette er avtalt på forhånd!

Legesenteret og legevakta er en plass med økt smitterisiko. Vi må prøve å unngå at personer i risikogrupper og helsepersonell blir utsatt for unødig smitte.

Dersom du ønsker legetime for luftveissymptomer, vil vi vurdere om det er nødvendig med frammøte, avtale om eventuelt tid og sted avtales over telefon. Kontakt legesenteret på telefon 78977660 eller bruk vår digitale løsninger for timebestilling via Kirkenes-legesenter.no. Dersom du ikke får kontakt, og det haster, ring legevakten på 116117. I nødstilfeller, ring 113.

Vennligst ikke ring legekontoret uten at du er syk. Ikke alle trenger sykemelding ved karantene.

Legekontorene vil ikke ha kapasitet til å håndtere alle som kun har behov for attester og informasjon, og ikke legehjelp.

Vi oppfordrer alle til å innhente informasjon om Koronaviruset fra kommunen sine nettsider (svk.no), og folkehelseinstituttet sin temaside (fhi.no). Ring gjerne også den nasjonale Koronatelefon 815 55 015. Se også nav.no vedrørende sykemelding og omsorgsdager.

Legekontoret må prioritere – Timer vil bli avbestilt/flyttet

Situasjonen vi står i nå vil medføre at legesenteret på kort varsel vil måtte kansellere oppsatte timer som omhandler kontroller og kroniske sykdommer som kan vente. Vi henstiller ellers om at folk avbestiller eller unnlater å bestille timer for ting som kan vente i noen måneder uten stor fare for liv og helse. Vi kommer ikke til å kreve egenandel om folk ikke møter opp til timer i denne perioden. Vi gjør også dette for å redusere din risiko for å bli utsatt for smitte, og for at helsepersonell kan holdes i funksjon gjennom denne krisen.