Senteret sitt bannerbilde

ÅPNINGSTIDER I JULA 2017

20. november 2017

ÅPNINGSTIDER I JULE- OG NYTTÅRSHELGA 2017

-JULAFTEN: Stengt 

-NYTTÅRSAFTEN FRA : Stengt

-ROMJULA: FRA KL. 1000 – KL. 1500

 

ØYEBLIKKELIG HJELP UTENOM ÅPNINGSTIDEN,

RING 116117

 

ER DU BLITT SYKMELDT?? (gjelder fra 1.11.2017) OPPGI RIKTIG ARBEIDSGIVER TIL LEGE!

23. oktober 2017

 Er du blitt sykmeldt???  (gjeldende fra 1.11.2017)

Du vil få en SMS eller e-post om at det ligger noe til deg på nav.no

 
1.  Følg lenken og logg deg inn; så finner du sykmeldingen din.
2.  Sjekk opplysningene i sykmeldingen og send den fra nav.no
3.  Når tiden er inne for å søke om sykepenger, får du en ny sms eller e-post med en lenke.  Følg lenken og svar på noen spørsmål.

(NAV.NO)

DIGITALE SYKEMELDINGER - 1.11.2017 - (sjekk at det er registrert riktig arbeidsgiver hos din lege)!

10. oktober 2017

Fra 1.11.2017 blir sykemeldingsdel D - digitalisert og kan hentes ut i Altinn.

Det er viktig at riktig arbeidsgiver/adresse er oppgitt i pasientjournalen, slik at rett arbeidsgiver får sykmeldingen sendt direkte.

Noen vil fortsatt ha behov for papirbasert sykemelding.  Dette gjelder:


-hvis sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reiseforskudd.
-ansatte som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige.
-ansatte som ikke har adgang til å få bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
-ansatte som oppholder seg på skjult adresse.

OMBYGGING - UTVIDELSE - KIRKENES LEGESENTER

26. september 2017

Fra høsten 2017 vil det skje en del ombygging/utvidelse av lokalitetene ved Kirkenes legesenter.

I en periode kan pasientene kun benytte seg av den "høyre" fløyen (laboratoriesiden)  for å komme inn til fastlegekontorene.  

Laboratoriet vil etter hvert flytte til den venstre fløya, der telefonekspedisjonen er i dag.

Legesenteret beklager dette, men i løpet av året vil tilgjengeligheten igjen være som før.

OPPDATERE MOBILTELEFONNUMMER,ADRESSE OG ARBEIDSGIVER

28. februar 2017

Det er svært viktig at telefonnummer, adresse og nåværende arbeidsgiver er oppdatert i journalen.  Sjekk dette ved neste henvendelse til legesenteret.  Dersom fakturaadressen er en annen enn bostedsadresse; må dette opplyses om. 


Dette er viktig på grunn av utsendelse av pasientbrev, prøvesvar og fakturering.

Takk.

ODIN KAPITAL - FAKTURERINGSTJENESTE

30. april 2014

NB!  BETALING ETTER KONSULTASJON!

Vi anmoder alle pasienter å gjøre opp for sine legekonsultasjoner/eventuelle andre tjenester samme dag for å unngå gebyrer!

NB!  GIROGEBYR/PURREGEBYR : ODIN Kapital

Kirkenes legesenter benytter idag  Odin Kapital for produksjon og utsendelse av fakturaer. Første henvendelse skjer som sms.  Fakturagebyr kr. 64.-

Dersom denne ikke blir betalt innen frist; blir det sendt purring på  papirfaktura med purregebyr!

Varsel om inkasso (Purring)

Odin Kapital AS sender varsel om inkasso med 14 dagers betalingsfrist iht inkassoloven § 9.
Varselet belastes med purregebyr mot oppdragsgivers debitor. Purregebyret er lik 1/10 av gjeldende inkassosalær . Ved forsinket betaling vil Odin Kapital AS kreve forsinkelsesrente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. Hovedstol og renter utbetales i sin helhet til oppdragsgiver. Gebyrer tilfaller Odin Kapital AS. Uløste saker oversendes til inkasso hos Odin Kapital AS.

Inkasso

Odin Kapital AS iverksetter de utenrettslige skritt som er nødvendig for å oppnå løsning. Følgende saksbehandlingsrutine benyttes:

1. Odin Kapital AS sender ut inkassovarsel med 14 dager betalingsfrist i hht Inkassolovens § 9.

2. Odin Kapital AS sender betalingsoppfordring i hht inkassolovens § 10

3. Basert på vurdering iverksetter Odin Kapital AS relevante tiltak for å fremme betaling.

4. Ved delbetaling og avdragsordninger skal utlegg, salær og omkostninger påført saken dekkes først.

 

BETALINGSAUTOMAT PÅ VENTEVÆRELSET

21. februar 2013

For å unngå kø i ekspedisjonsluka, kan pasienten selv betale for sin legekonsultasjon på betalingsautomatene som står på venteværelset.  Tast inn fødselsdato og velg legekonsultasjon.  Sett deretter inn betalingskortet, slå kode og velg betal!

Ta vare på kvitteringen.

Takk for hjelpa!

OPPDATERE PERSONOPPLYSNINGER

25. september 2012

Dersom du har fått ny adresse, nytt telefonnummer eller en ny arbeidsgiver, er det svært viktig at denne endringen blir gitt til legesenteret.   Opplysningene kan gies over telefon 78 97 76 60, til din fastlege, eller i ekspedisjonen.

Dersom innkallinger, prøve/laboratoriesvar osv., skal nå fram til deg, er det svært viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert.

E-RESEPT

10. juli 2012

E-RESEPT Kirkenes legesenter har nå innført  e-resepttjenesten. Dette  betyr at du vil få ekspedert din e-resept i apotek og hos bandasjist i kommunen, og til de kommuner/apotek i landet som har tatt i bruk denne ordninga. Du  kan fortsatt få ekspedert papirresepter, men  DU må be om papirresept hvis du skal til et apotek eller en bandasjist som IKKE har innført e-resept ennå. Eventuelt så kan resepten faxes til det apotek som du vil benytte. Slik fungerer e-resept for deg:-Legen gjør klar resepten og sender denne elektronisk til en sentral  database (Reseptformidleren). Du trenger ingen papirresept. Hos apotek eller bandasjist: -Du sier at du har e-resept når du blir ekspedert. -Du oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato, og hvilken vare du skal hente.  Du kan bli bedt om å legitimere deg. -Du kan få vite om du har mer igjen på resepten og du kan få en liste over de gyldige e-reseptene dine.For nærmere informasjon om e-resept:  E-resept-telefonen 800 40 404.http://helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/Sider/default.aspx

NÅ ER VI TILGJENGELIG PÅ SMS

27. februar 2008

Vi oppfordrer alle til å henvende seg til oss på SMS. Kodeord KNES navn, din fødselsdato + din henvendelse til 2097. Dersom du bestiller akutttime samme dag eller til dagen etter, vær vennlig å oppgi problem.
OBS! DE SOM HAR SPERRET SIN TELEFON FOR 800-NUMMER, KAN IKKE BENYTTE DENNE TJENESTEN!

Vi har forøvrig følgende åpningstider:

Resepsjon:

Alle dager:0800-1530
Tirsdager:0930-1530

Laboratorium:

Man, ons og tors:
0830-1130 og 1230-1500
Tirsdager 1000-1130 og 1230-1500
Fre: 0830-1130.  Stengt etter 1130.

Telefontid:

Alle dager ikke tir: 0800-1100 og 1230-1500
Tirs: 0930-1100 og 1230-1500