Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

TIMEBESTILLING DAGTID: 78 97 76 60

Legevakt/øyeblikkelig-hjelp :

Legevakttelefonen 116117 er besvart 24 timer per døgn, hele året.
Innen vanlig kontortid (man-fredag 0800-1530) er legevakta lokalisert til Kirkenes legesenter.
Utenom disse tidene er legevakta lokalisert til mottakelses-avdelingen på Kirkenes Sykehus der vi har et felles akuttmottak med Kirkenes Sykehus.Viktig informasjon

28. februar 2017 kl. 09:12

OPPDATERE MOBILTELEFONNUMMER OG ADRESSE!

Det er svært viktig at telefonnummer og adresse er oppdatert i journalen.  Sjekk dette ved neste henvendelse til legesenteret.  Dersom fakturaadressen er en annen enn bostedsadresse; må dette opplyses om. 


Dette er viktig på grunn av utsendelse av pasientbrev, prøvesvar og fakturering.

Takk.

30. april 2014 kl. 13:26

ODIN KAPITAL - FAKTURERINGSTJENESTE

NB!  BETALING ETTER KONSULTASJON!

Vi anmoder alle pasienter å gjøre opp for sine legekonsultasjoner/eventuelle andre tjenester samme dag for å unngå gebyrer!

NB!  GIROGEBYR/PURREGEBYR : ODIN Kapital

Kirkenes legesenter benytter idag  Odin Kapital for produksjon og utsendelse av fakturaer. Første henvendelse skjer som sms.  Fakturagebyr kr. 64.-

Dersom denne ikke blir betalt innen frist; blir det sendt purring på  papirfaktura med purregebyr!

Varsel om inkasso (Purring)

Odin Kapital AS sender varsel om inkasso med 14 dagers betalingsfrist iht inkassoloven § 9.
Varselet belastes med purregebyr mot oppdragsgivers debitor. Purregebyret er lik 1/10 av gjeldende inkassosalær . Ved forsinket betaling vil Odin Kapital AS kreve forsinkelsesrente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. Hovedstol og renter utbetales i sin helhet til oppdragsgiver. Gebyrer tilfaller Odin Kapital AS. Uløste saker oversendes til inkasso hos Odin Kapital AS.

Inkasso

Odin Kapital AS iverksetter de utenrettslige skritt som er nødvendig for å oppnå løsning. Følgende saksbehandlingsrutine benyttes:

1. Odin Kapital AS sender ut inkassovarsel med 14 dager betalingsfrist i hht Inkassolovens § 9.

2. Odin Kapital AS sender betalingsoppfordring i hht inkassolovens § 10

3. Basert på vurdering iverksetter Odin Kapital AS relevante tiltak for å fremme betaling.

4. Ved delbetaling og avdragsordninger skal utlegg, salær og omkostninger påført saken dekkes først.

 

21. februar 2013 kl. 08:33

BETALINGSAUTOMAT PÅ VENTEVÆRELSET

For å unngå kø i ekspedisjonsluka, kan pasienten selv betale for sin legekonsultasjon på betalingsautomatene som står på venteværelset.  Tast inn fødselsdato og velg legekonsultasjon.  Sett deretter inn betalingskortet, slå kode og velg betal!

Ta vare på kvitteringen.

Takk for hjelpa!

25. september 2012 kl. 09:12

OPPDATERE PERSONOPPLYSNINGER

Dersom du har fått ny adresse, nytt telefonnummer eller en ny arbeidsgiver, er det svært viktig at denne endringen blir gitt til legesenteret.   Opplysningene kan gies over telefon 78 97 76 60, til din fastlege, eller i ekspedisjonen.

Dersom innkallinger, prøve/laboratoriesvar osv., skal nå fram til deg, er det svært viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert.

10. juli 2012 kl. 12:16

E-RESEPT

E-RESEPT Kirkenes legesenter har nå innført  e-resepttjenesten. Dette  betyr at du vil få ekspedert din e-resept i apotek og hos bandasjist i kommunen, og til de kommuner/apotek i landet som har tatt i bruk denne ordninga. Du  kan fortsatt få ekspedert papirresepter, men  DU må be om papirresept hvis du skal til et apotek eller en bandasjist som IKKE har innført e-resept ennå. Eventuelt så kan resepten faxes til det apotek som du vil benytte. Slik fungerer e-resept for deg:-Legen gjør klar resepten og sender denne elektronisk til en sentral  database (Reseptformidleren). Du trenger ingen papirresept. Hos apotek eller bandasjist: -Du sier at du har e-resept når du blir ekspedert. -Du oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato, og hvilken vare du skal hente.  Du kan bli bedt om å legitimere deg. -Du kan få vite om du har mer igjen på resepten og du kan få en liste over de gyldige e-reseptene dine.For nærmere informasjon om e-resept:  E-resept-telefonen 800 40 404.http://helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/Sider/default.aspx

27. februar 2008 kl. 08:49

NÅ ER VI TILGJENGELIG PÅ SMS

Vi oppfordrer alle til å henvende seg til oss på SMS. Kodeord KNES navn, din fødselsdato + din henvendelse til 2097. Dersom du bestiller akutttime samme dag eller til dagen etter, vær vennlig å oppgi problem.
OBS! DE SOM HAR SPERRET SIN TELEFON FOR 800-NUMMER, KAN IKKE BENYTTE DENNE TJENESTEN!

Vi har forøvrig følgende åpningstider:

Resepsjon:

Alle dager:0800-1530
Tirsdager:0930-1530

Laboratorium:

Man, ons og tors:
0830-1130 og 1230-1500
Tirsdager 1000-1130 og 1230-1500
Fre: 0830-1130 og 1230-1400

Telefontid:

Alle dager ikke tir: 0800-1100 og 1230-1500
Tirs: 0930-1100 og 1230-1500